Tunned huvi tööjõurendi vastu?

Tööjõurent

Workforce on tööjõurendiga tegelev ettevõte, kes viib tööd ja tööde teostajad omavahel kokku.  Tööjõurendi vahendusel leiad kogenud töötajad enamlevinud ametitesse juba pea 2 nädala jooksul. Enamasti pärinevad töötajad Ukrainast, suhtluskeeleks on vene- ja/või inglise keel.

Eelised

Tööjõurent võimaldab paindlikult jaotada tööjõuressursse vastavalt Sinu ettevõtte vajadustele ja tootmismahtudele, vabastades ettevõtte spetsialistide leidmise vaevast ning kaasnevates palgakuluarvestustest. Tööjõurendi korral maksab ettevõtte ainult tehtud töö eest.

Valdkonnad

Workforce vahendusel on võimalik leida spetsialiseerunud oskus- ja liinitööjõudu peamiselt tootmis- ja logistikaettevõtetesse. Peamised valdkonnad, kuhu tööjõudu rendime, on metalli-, puidu-, elektroonika- ja toiduainetööstused.

Kontsultatsioon

Võta meiega ühendust ning tuleme Teile sobival ajal kohale, et kontsultatsiooni käigus selgitada välja just Teie ettevõttele sobivad tingimused ning võimalused.

Renditöö puhul on tegu kolmepoolse suhtega. Kui klassikalises töösuhtes osaleb kaks poolt – töötaja ja tööandja –, siis renditöö puhul osaleb kolmanda osalisena kasutajaettevõtja.

Renditöösuhtes sõlmib tööandja ehk rendiagentuur renditöötajaga töölepingu, mille alusel saadetakse renditöötaja tegema ajutiselt tööd kolmanda isiku ehk kasutajaettevõtja juurde viimase juhtimisel ja järelevalve all. See vähendab värbamis-, tööjõu- ja tootmiskulusid ning maandab riske ja kohustusi, mis kaasnevad inimeste töölevõtmisega.