Miks on renditööjõud hea?

Tööjõurent on paindlik ja mugav koostöövorm, millele on hakkatud üha enam tähelepanu pöörama. Suur osa maailma edukamatest ja suurematest ettevõtetest kasutavad täna personalirenti. Põhjusi, miks ettevõtted sellist töövormi kasutavad on mitmeid.

Üks tähtsamaid põhjuseid on kindlasti värbamisprotsessi kiirus ja paindlikkus, mis aitavad ettevõttel olla konkurentsivõimelisemad ning keskenduda suuresti oma põhitegevusele.

Paljude ettevõtete jaoks asendab personalirendifirma personaliosakonda ning töötajate haldamine ja personalitöö on antud rendifirmale. Enamasti on sellistel juhtudel tulemuseks kokkuhoid palgakuludelt ning värbamisega seotud kuludelt.

Mis on renditöö?

Renditöö on tänapäeva töösuhte vorm, mida kasutatakse järjest enam nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Renditööjõu kasutamine võimaldab hajutada äriühingul või kontsernil majandusriske ning hõlbustada tööjõuga tegelemist. Tööjõurendi teenust pakkuv ettevõte tagab töötajate olemasolu puhkuste või haiguste ajal ning annab võimaluse kiiresti palgata lisatööjõudu juhul, kui see vajalikuks osutub, vähendab värbamis-, tööjõu- ja tootmiskulusid ning maandab riske ja kohustusi, mis kaasnevad inimeste töölevõtmisega.

Renditöö puhul on tegu kolmepoolse suhtega. Kui klassikalises töösuhtes osaleb kaks poolt – töötaja ja tööandja –, siis renditöö puhul osaleb kolmanda osalisena kasutajaettevõtja.

Renditöösuhtes sõlmib tööandja ehk rendiagentuur renditöötajaga töölepingu, mille alusel saadetakse renditöötaja tegema ajutiselt tööd kolmanda isiku ehk kasutajaettevõtja juurde viimase juhtimisel ja järelevalve all.

Eelised

  • Kokkuhoid: tööjõurent on tihti kuluefektiivsem kui uute töötajate värbamine, kuna see võib vähendada palgakulusid ja muid värbamisega seotud kulutusi.

  • Konkurentsivõime: renditöö võimaldab ettevõtetel olla konkurentsivõimelisemad läbi kiirema personalivajaduste rahuldamise ja reguleerimise.

  • Paindlikkus: renditööjõudu saab kasutada lühiajaliselt või projektide kaupa, mis võimaldab ettevõtetel kiiresti reageerida töökoormuse muutustele ja erinevatele vajadustele.

  • Lihtne majandada: vabanete palgakuluarvestusest. Esitame Teile arve tööjõurendi teenuse eest ja ülejäänu eest hoolitseme meie.

  • Väiksem halduskoormus: palkamise ja haldamisega seotud tööd ja kohustused jäävad rendifirma kanda, mis võimaldab ettevõtetel keskenduda oma põhitegevusele.

  • Värbamisprotsessi kiirendamine: renditööjõud aidab kiirendada värbamisprotsessi, kuna teeme juba enne sobiva kandidaadi pakkumist eeltööd, nagu taustakontrollid, intervjuud jms.
  • Ajutise tööjõu võimalus: renditööjõud tuleb kasuks, kui ettevõttel on vaja ajutiselt suuremat tööjõudu.

Soovid lisainfot?

Võta meiega ühendust ja anname endast parima, et leida sobiv lahendus sinu tööjõu vajadusele.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.