Renditöö

Tööpakkujale

Tööjõurent on paindlik ja mugav koostöövorm, millle on hakkatud üha enam tähelepanu pöörama. See annab ettevõtele võimaluse tegeleda sisuliste tööalaste teemadega.

Loe lisaks
Tööotsijale

Renditöö eeliseks võib lugeda seda, et kui kusagil töö lõpeb siis pakutakse töötajale kiiresti uut tööd. Rendifirmasse tööle asudes sõlmitakse teie eest töölepingud, hoolitsetakse kõikide maksude tasumise eest ja lisaks ka uue töö leidmise eest.

Loe lisaks

Mis on renditöö?

Renditöö on tänapäeva töösuhte vorm, mida kasutatakse järjest enam nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Renditööjõu kasutamine võimaldab hajutada äriühingul või kontsernil majandusriske ning hõlbustada tööjõuga tegelemist. Tööjõurendi teenust pakkuv ettevõte tagab töötajate olemasolu puhkuste või haiguste ajal ning annab võimaluse kiiresti palgata lisatööjõudu juhul, kui see vajalikuks osutub, vähendab värbamis-, tööjõu- ja tootmiskulusid ning maandab riske ja kohustusi, mis kaasnevad inimeste töölevõtmisega.

Renditöö puhul on tegu kolmepoolse suhtega. Kui klassikalises töösuhtes osaleb kaks poolt – töötaja ja tööandja –, siis renditöö puhul osaleb kolmanda osalisena kasutajaettevõtja.

Renditöösuhtes sõlmib tööandja ehk rendiagentuur renditöötajaga töölepingu, mille alusel saadetakse renditöötaja tegema ajutiselt tööd kolmanda isiku ehk kasutajaettevõtja juurde viimase juhtimisel ja järelevalve all.